Sözlükte “sıcak kaplıca suyu” ve “sıcak kaplıca suyundan yararlandıran kuruluş” anlamlarına gelmektedir.
Araştırmalar sonucunda, çeşitli hastalıkların tedavisine iyi geldiği anlaşılan ve iyonlarla yüklü maden sularının karşılığı olarak görürüz termali. Yerin altından 20°C ve üzerinde çıkan, çeşitli gazları, mineralleri, tuzları ve radyoaktif maddeleri içeren yeraltı kaynaklarına termal denir. Kaplıcalar ile karıştırılan termal kavramı, suların özellikleri açısından verilen genel bir isimdir aslında. Maden sularının yeryüzüne çıktığı kaynağın çevresine kurulan tesislere kaplıca denmektedir.

 

Kimyasal özellikleri bakımından;

 

Termal Sular Nasıl Oluşuyor?

Bazı araştırmacılar çatlaklardan sızan yerüstü sularının, yolu üzerindeki minarelleri eriterek derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğünü söylerler. Ayrıca magmaya yakın katmanlarda bazı minarelleri eritmiş durumda bulunan suların buharlaşıp yoğunlaşarak tektonik olaylarla yeryüzüne çıktığı görüşü de başka bir yaklaşımdır.

Bu görüşler ışığında termal suların doğadan gelen şifalı bir kaynak olduğuna dair genelleme yapmakta sakınca yoktur. Yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılan kaynakların bilimsel ortaya çıkış özellikleri farklılık gösterebilir.

 

Nasıl Kullanılır? – Termal Suların Kullanım Alanları

Yüzyıllardır insanların kullandığı mucizevi bir tedavi yöntemi olan termal sular, günümüzde kaplıcalar ve termal tedavi merkezleri ile otellerde aynı amaçla kullanılıyor. Yaklaşık 15 milyon insanın termallerden yararlandığı biliniyor. Tesislerin politikalarına, suyun özelliklerine göre değişen kullanım yöntemleri ve amaçları, her kişide farklı etki de gösterebiliyor.

Özellikle banyo ve içme kürleri şeklinde hazırlanan termal sular, uzman hekim denetiminde yukarıdaki temel ve yan tedaviler ile birleştirilerek her hastaya ayrı ayrı uygulanır.

 

Termal Tedavinin Amacı – Tıbbın Çözüm Bulamadığı Yerde Termaller!

Termal tedavinin amacı şüphesiz hastalara sağlıklarını tekrar kazandırmaktır. Tıbbi yöntemlerin yanında yardımcı olarak kullanılan ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen tedavilerde:

• Vücut direncini artırmak,
• Hastanın şikayetlerini azaltmak,
• Hastalığın geçme sürecini hızlandırmak,
• Genel durumu daha iyiye götürmek,
• Kalıcı hasarları önlemek yer alır.

Termal Suların Hastalıklara Cevap Vermesi İçin Etkili Olan Faktörler

Termal suyun kullanılabilmesi için uygun koşulların sağlanması her kaynağa göre değişiklik gösterir. Genel olarak suyun sıcaklığı ve içerdiği kimyasal maddeler tedavi için kullanılacak hastalığın tespitinde etkili oluyor.

Ayrıca:

• Kaynak bölgesinin mikroskobik organizmaları,
• Havadaki nem oranı,
• Hava sıcaklığı,
• Atmosfer basıncı,
• Rüzgar etkilidir.

 

Termalin Etkisi Nasıl Oluşmaktadır?

Kaplıcalar doktor kontrolünde uyguladıkları termal tedavi yöntemleri ile iki ana mekanizmada etkili olurlar. Su içindeki mineral ve gazların deri yolu ile emilmesi, suyun sıcaklığı ve çevre faktörleri ile kan dolaşımı ile metabolizmanın hızlanması şeklinde etkili olurlar. Genel olarak:

Maden ve gazlar ile yüklü, şifa kaynağı termal sular, kaplıca tesislerinde binlerce insanın hastalığına çare olmaya devam ediyor. Siz de bu profesyonel çarelerden yararlanabilirsiniz. Türkiye’nin zengin termal kaynağından yararlanmak için şehirlere göz atmanız yeterli.

 

Sen de Yorum Yaz

Termal otellerde konaklamış veya konaklama yapmak isteyen tatilciler kendi görüşlerini yazarak termal otellerde tatil yapacak misafirlerle deneyimlerini paylaşabilirler. Otellerde konaklamış misafirler yorum ve şikayetlerini yazarak hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayabilirler.